Mnoho let praxe

Oboru se věnuji na špičkové úrovni mnoho let

Kontakt
 • Mgr. Silvie Marinovová, M.A.
 • Adresa: Nedvědovo náměstí 14 /1164
  147 00 Praha 4 CZ
 • Telefon: + 420 241 434 140
 • GSM: + 420 602 344 410
 • Email:silviema@volny.cz

O tlumočení

Tlumočení

Tlumočník musí mít vysoký stupeň znalosti překládaného i cílového jazyka, musí být schopen text přetlumočit tak, aby byl zachován původní smysl slov autora. Má odbornou znalost terminologie v oborech, ve kterých pracuje. Samozřejmostí je profesionální přístup v komunikaci a potřeba dalšího sebevzdělávání.

Konsekutivní tlumočení

Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po úsecích. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod. Někteří zákazníci požadují konsekutivní tlumočení i při pořádání seminářů, přednášek a obdobných akcí. Pokud taková akce trvá celý pracovní den (tj. 8 hodin včetně přestávek), je nutno objednat dva tlumočníky, kteří se střídají podobně jako při simultánním tlumočení.

Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu se používá v případě, kdy tlumočník nebo jeden z klientů není přítomen hovoru, používá se v případech, kdy se klienti nemohou sejít osobně. Zahrnuje často i případy tlumočení bez možné předchozí přípravy tlumočníka při řešení naléhavých situací, využívá se často při pobytu klienta v zahraničí. Tlumočník může být propojen do konferenčního hovoru nebo pouze s vámi. Službu provozuji dle časových možností a dispozic klienta.

Video/online tlumočení

Tlumočení na dálku je vhodné zejména v současné době, kdy lidé nemohou volně cestovat, není možné se shromažďovat na veřejnosti a lidé pracují z domova. Pro tlumočení na dálku se používají online platformy. Nezbytné je rychlé velkokapacitní internetové spojení a zásadní je hardwarové vybavení všech účastníků konference pro kvalitu přenosu videa a zvuku, dále také kvalita jejich sluchátek a mikrofonů. Jsem členkou pracovní skupiny, která vyhodnocuje a porovnává jednotlivé online platformy. Mám s tímto typem tlumočení zkušenosti, velmi ráda poradím s technickým zajištěním akce.

Tlumočení filmů

Filmy se tlumočí při filmových festivalech, retrospektivních přehlídkách autorů při využití kabiny a ozvučení pro posluchače v sále.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení, valné hromady, právní úkony u notáře, svatební obřady, zkoušky na řidičský průkaz atd.

Konferenční tlumočení (kabinové, simultánní)

Je tlumočení současné, probíhající za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. Tento typ tlumočení vyžaduje odhlučněnou kabinu, příslušné audio vybavení a přijímač pro každého účastníka (např. při konferencích). V každé kabině pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají. Dodržování tohoto pravidla patří k základním pracovním podmínkám tlumočníka, jež jsou součástí smlouvy o konferenčním tlumočení (viz. pracovní podmínky).

Skvělé tipy a důležité informace pro přípravu a kultivaci Vašeho projevu na mezinárodní konferenci i vysvětlení podstaty práce tlumočníka najdete zde:

Upozornění: Toto video vyrobila a je majetkem asociace Calliope-Interpreters, která k tomuto videu také vlastní autorská práva.

Simultánní tlumočení bez techniky (tzv. chuchotage, šeptání)

Je tlumočení určené pro jednoho, maximálně dva posluchače při seminářích, školeních apod., kdy tlumočník tlumočí šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník. Není vhodné pro více posluchačů, či pro tlumočení ve více jazycích, neboť tlumočník musí mluvit hlasitěji a ruší jak řečníka, tak ostatní posluchače. Pro takový případ doporučujeme použít klasické kabinové tlumočení; není-li to možné, lze využít jednoduché tlumočnické zařízení, tzv. šepták, které se skládá z mikrofonu pro tlumočníka a sluchátek pro posluchače (zprostředkuje tlumočník nebo zapůjčí specializovaná firma).

Překlady

 • Standardní překlady
 • Odborné překlady – právo
 • Expresní překlady – na základě individuálních potřeb zákazníků možno vyhotovit během několika hodin nebo dnů (podle rozsahu textu)
 • Překlady se soudním ověřením – jedná se o překlady úředních dokumentů (např. smlouvy, diplomy, rodné listy, oddací listy, atd.). Překlady standardně účtuji za normostranu cílového textu. Jedna normostrana má 1 800 znaků (za znak se považuje i mezera).

Ceny:

Tlumočení účtuji paušální 1denní sazbou, která odpovídá 8 hodinám pracovního nasazení včetně přestávek. Když je tlumočení (včetně času vynaloženého na cestu) kratší než 4 hodiny, je účtována sazba 1/2denní. Překročí-li zakázka 4 hodiny, účtuji paušální 1denní sazbou. Pokud doba tlumočení přesáhne 8 hodin, účtuji 1/8 denní sazby za každou další započatou hodinu.

Specializace:

filmy, tiskové a odborné konference, festivaly, právo, valné hromady, právní úkony u notáře, obchodní jednání a prezentace, semináře, obchodní schůzky, veletrhy a výstavy, politická setkání, projekty PHARE, harmonizace EU norem, finanční terminologie, bankovnictví, účetnictví, státní a veřejná správa, marketing a reklama, cestovní ruch, gastronomie, kadeřnické přehlídky, telekomunikace, doprava, sociální politika, BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), kvalita, farmacie, klinické studie, GMP a SOP audity, technické porady, manažerské porady, valné hromady, zasedání a soudní řízení, výslechy a pohovory při udělování povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, včetně aktivní podpory a vedení mezikulturní komunikace, arbitráže, maturitní nostrifikační zkoušky např. zeměpis, společenské vědy apod., nahrávání komentářů, zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a dopravně psychologické vyšetření