Mnoho let praxe

Oboru se věnuji na špičkové úrovni mnoho let

Kontakt
  • Mgr. Silvie Marinovová, M.A.
  • Adresa: Nedvědovo náměstí 14 /1164
    147 00 Praha 4 CZ
  • Telefon: + 420 241 434 140
  • GSM: + 420 602 344 410
  • Email:silviema@volny.cz

Video konference a tlumočení na dálku se stále vyvíjí

img

Rozšířila jsem svou certifikaci platformy KUDO a jsem certifikovanou tlumočnicí KUDO PRO. Více informací naleznete na  kudoway.com.

Tlumočení u amerického soudu

img

Měla jsem příležitost tlumočit celý soudní proces, včetně přípravného řízení a výběru poroty v San Antoniu. Na mé každodenní pracovní pouti nejen texaským právem mne po šest týdnů provázela socha spravedlnosti, která stojí před secesní budovou místního soudu.

Klienta zastupovala právní kancelář Akerman LLP, která patří v USA mezi Top 100. Jednalo se o nejdelší soudní spor po dvouleté přestávce, způsobené pandemií COVID. Důkazy čítaly 47 000 stran dokumentů a porota vyslechla během tří týdnů vstupní prohlášení právních zástupců, výpovědi desítek svědků, znalců i křížové výslechy. Některá svědectví byla ve formě video nahrávek. Po závěrečných projevech právních zástupců soudce poskytl porotě instrukce, kterými konkrétními zákony se má při svém rozhodování řídit. Porota o verdiktu diskutovala na uzavřeném jednání. Výrok poroty poté soudce veřejně přednesl. Případ byl velmi komplikovaný a jeho součástí bylo i jednání o mimosoudním vyrovnání s jednou ze žalovaných stran. Profesně jsem načerpala spoustu nových zkušeností a dojmů. Ráda se o ně s Vámi podělím. Máte-li zájem, klikněte na referenční dopis právní kanceláře.

PF 2022

img

Softwarové platformy pro tlumočení na dálku

img

Jsem akreditovanou tlumočnicí Ablio. Více informací naleznete na www.ablio.eu.

Dopis viceprezidenta Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních

img

Referenční dopis Kirilla Kožuchova, viceprezidenta Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních, jsem umístila do sekce reference.

Video konference a tlumočení na dálku

img

Podmínky tlumočení i technologie se neustále vyvíjejí. Existují softwarové platformy (anglicky: Remote Interpreting Platforms), které umožňují video konference a tlumočení na dálku, vhodné zejména v době, kdy jsou lidé v izolaci a nemohou volně cestovat. Jednou z nich je platforma KUDO. Jsem certifikovanou tlumočnicí KUDO. Více informací naleznete na kudoway.com.

PF 2020

img

S profesí tlumočnice je nerozlučně spojeno celoživotní vzdělávání

img

V květnu jsem absolvovala intenzivní týdenní seminář retouru, tj. tlumočení do cizího jazyka, který byl organizován ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků. Rodilí mluvčí, kolegové ze Spojeného království, analyzovali konsekutivní a kabinové tlumočení autentických projevů a poskytovali účastníkům velmi cennou zpětnou vazbu. Vyměňovali jsme si vzájemně poznatky a cvičili různé postupy jak zvládat velmi rychle čtené nebo obsažné projevy, v nich obsažené číselné údaje, kulturní reálie, konferenční hantýrku apod.

Pracovali jsme také s intonací, soustřeďovali se na výslovnost a plynulost celého projevu.

Součástí semináře byla jazyková cvičení, zaměřená na práci se současným jazykem a úspěšné převádění klišé, idiomů a metafor do jazyka cílového. Lektoři se snažili obohatit naši slovní zásobu v různých oborech a stylistických rovinách.

Věřím, že získané poznatky využiji při budoucích zakázkách.

Děkovný dopis ministra

img

Děkovný dopis klienta, který hodnotí mou profesionalitu i přínos vzájemné dlouholeté spolupráce, jsem umístila do sekce reference k výběru akcí, na kterých jsem tlumočila.