Качествената

комуникация е ключът към успеха...

Контакт
 • Mgr. Silvie Marinovová, M.A.
 • Адрес: Nedvědovo náměstí 14 /1164
  147 00 Praha 4 CZ
 • Телефон + 420 241 434 140
 • GSM: + 420 602 344 410
 • E-Mail:silviema@volny.cz

Качествената комуникация е ключът към успеха...

Повече от 28 години практика : английски, български, чешки, немски и руски език

28+

ГОДИНИ ПРАКТИКА

50+

ПРЕПОРЪКИ

5

ЕЗИКА

1200+

СЪБИТИЯ

НЕКА ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО

Преводачески услуги по Ваши желания

+ 420 602 344 410

ЗА МЕН ЗАЩО АЗ?

РАБОТЯ КАТО ПРЕВОДАЧ НА ВИСОКО НИВО ОТ ДЪЛГИ ГОДИНИ.

foto
 • Член на Чешката асоциация на конферентните преводачи (АSKOT®) - член отговорен за PR, два мандата от 2009 до 2013 г.
 • Член на Съюза на преводачите на Република Чехия (JTP) - от основаването му през 1990 г.
 • Член на Гилдията на заклетите преводачи в Чешката република (KST ČR®) - от основаването и през 1996 г.
 • Карлов университет, Философски факултет, Институт по транслатололия: курс за социални прeвoдaчи - български език, от април до юни 2015.

Устен и писмен превод на най-високо ниво

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

Устни преводи - симултанен

Специализация: филми, пресконференции, правни и търговски преговори, превод при нотариални заверки, презентации, семинари, проекти ФАР, хармонизиране с нормите на Европейския съюз, финансова сфера, банков сектор, счетоводство, държавни и обществени учредения,

Устни преводи - консекутивен

Маркетинг и реклама, туризъм, фризьорски изложения, сватби, телекомуникации, транспорт, изпити за свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, безопасност на труда, социална политика, звуков запис на коментари.

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Специализация: лични документи - удостоверения за раждане, удостоверения за брак, свидетелства за съдимост, дипломи, съдебни решения, нотариални актове, договори.

Повече

БИЗНЕС ПРЕВОДИ

Маркетингови и рекламни текстове, финансови и счетоводни документи и др. Стилистично оформяне на преводите според изискванията на клиента.

Повече

ВИДЕO/ОНЛАЙН УСТЕН ПРЕВОД

Устният превод чрез онлайн платформи е особено полезен в момент, когато хората не могат да пътуват, да се събират на групи и затова се налага да работят от вкъщи.

Повече

ПРЕПОРЪКИ

КАКВО КАЗВАТ МОИТЕ КЛИЕНТИ?

Повече в ПРЕПОРЪКИ...

Свържете се с мен

Mgr. Silvie Marinovová, M.A.


Адрес: Nedvědovo náměstí 14 /1164, 147 00 Praha 4, Czech Republic Телефон: + 420 241 434 140 GSM: + 420 602 344 410 Електронна поща: silviema@volny.cz Регистрационен номер: 16917324


foto office