Качествената

комуникация е ключът към успеха...

Контакт
  • Mgr. Silvie Marinovová, M.A.
  • Адрес: Nedvědovo náměstí 14 /1164
    147 00 Praha 4 CZ
  • Телефон + 420 241 434 140
  • GSM: + 420 602 344 410
  • E-Mail:silviema@volny.cz

Услуги

Накратко за преводите

Преводът

Преводът в езикознанието е предаването на писмен текст или реч (изказване) на друг език. При превода се разграничават изходен и целеви език.

Типове устни преводи
В различните случаи са подходящи различни типове устни преводи:

Конферентен превод се използва при конференции, преговори и прояви в средствата за масово осведомяване.

За професионални съвети и информация, за подготовка и култивиране на вашата реч за международни конференции и събития, както и обяснение за същността на работата на преводача, вижте още:

Забележка: Този видеоклип е произведен и е собственост на Calliope-Interpreters, който притежава и авторските права върху този видеоклип.

Съдебният превод се прилага от органите на съдебната власт. В определени случаи е необходимо да бъде осигурен т. нар. съдебен преводач.

Придружаване - превод, който не изисква специална квалификация. Както в САЩ, така и в навсякъде другаде по света се прилага, например, когато на имигрант се налага да общува с учрежденията, но не говори английски.

Видове устни преводи

Според това дали се превежда в момента на говоренето или говорещият и преводачът се редуват, различаваме симултанен и консекутивен превод.

Консекутивен превод или превод с изчакване (или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват).
След като произнесете дадена мисъл на своя език, правите пауза, за да бъде преведена на езика, разбираем за другата страна. Подходящ е за бизнес преговори, кратки пресконференции или доклади и кратки неформални дискусии. Не изисква преводаческо оборудване.
Консекутивният превод не е подходящ за конференции, продължителни доклади или целодневни семинари. Макар финансово да е донякъде по-изгоден, добре е да се има предвид, че при него времетраенето на проявата се удължава поне двойно. При продължителност повече от половин ден (4 часа) е наложително редуването на двама преводачи.

При симултанен превод Вашите прояви се превеждат на различни езици без прекъсване и в реално време, говорещият не прави паузи за превеждащия, а двамата говорят едновременно. Говорите по микрофон, свързан със слушалките на преводачите, намиращи се в шумоизолирани кабини. Позволява превод на няколко езика едновременно. Участниците в проявата чуват превода в слушалките си и могат да изберат на кой език да следят срещата без да бъдат смущавани от останалите езици. Симултанният превод изисква специално оборудване и двама преводачи за всеки език. С удоволствие ще Ви насочим при наемането на качествена техника за превод, качествена конферентна техника.

Видеo/онлайн устен превод

Устният превод чрез онлайн платформи е особено полезен в момент, когато хората не могат да пътуват, да се събират на групи и затова се налага да работят от вкъщи. Онлайн платформите, както се досещате, се използват за устен превод. Необходима е бърза интернет връзка с голям капацитет, качествени слушалки и микрофони, както и съответното хардуерно оборудване, за да могат всички участници в конференцията да се насладят на гладко и качествено предаване чрез видео и аудио. Член съм на работна група, която оценява и сравнява такива отделни онлайн платформи. Имам опит с този вид устен превод и много ще се радвам да Ви дам съвет относно техническото осигуряване на цялото събитие.