BulgarianRussianDeutschEnglishCzech
Silvie Marinovova
услуги ...

Накратко за преводите

Преводът в езикознанието е предаването на писмен текст или реч (изказване) на друг език. При превода се разграничават изходен и целеви език.

Типове устни преводи
В различните случаи са подходящи различни типове устни преводи:

Конферентен превод се използва при конференции, преговори и прояви в средствата за масово осведомяване.

Съдебният превод се прилага от органите на съдебната власт. В определени случаи е необходимо да бъде осигурен т. нар. съдебен преводач.

Придружаване - превод, който не изисква специална квалификация. Както в САЩ, така и в навсякъде другаде по света се прилага, например, когато на имигрант се налага да общува с учрежденията, но не говори английски.

Видове устни преводи

Според това дали се превежда в момента на говоренето или говорещият и преводачът се редуват, различаваме симултанен и консекутивен превод.

Консекутивен превод или превод с изчакване (или последователен превод, при който говорещият и превеждащият се редуват).
След като произнесете дадена мисъл на своя език, правите пауза, за да бъде преведена на езика, разбираем за другата страна. Подходящ е за бизнес преговори, кратки пресконференции или доклади и кратки неформални дискусии. Не изисква преводаческо оборудване.
Консекутивният превод не е подходящ за конференции, продължителни доклади или целодневни семинари. Макар финансово да е донякъде по-изгоден, добре е да се има предвид, че при него времетраенето на проявата се удължава поне двойно. При продължителност повече от половин ден (4 часа) е наложително редуването на двама преводачи.

При симултанен превод Вашите прояви се превеждат на различни езици без прекъсване и в реално време, говорещият не прави паузи за превеждащия, а двамата говорят едновременно. Говорите по микрофон, свързан със слушалките на преводачите, намиращи се в шумоизолирани кабини. Позволява превод на няколко езика едновременно. Участниците в проявата чуват превода в слушалките си и могат да изберат на кой език да следят срещата без да бъдат смущавани от останалите езици. Симултанният превод изисква специално оборудване и двама преводачи за всеки език. С удоволствие ще Ви насочим при наемането на качествена техника за превод, качествена конферентна техника.

  въведение  |  услуги  |  препоръки  |  контакт
copyright: www.silviemarinovova.cz, 2011, all rights reserved. Designed by: Elegant Web Templates